مقياس نگرش نسبت به سيگار كشيدن شور و همكاران 2000

مقياس نگرش نسبت به سيگار كشيدن شور و همكاران ۲۰۰۰

مقياس نگرش نسبت به سيگار كشيدن شور و همكاران ۲۰۰۰ ، دارای ۱۷ سوال می باشد. هدف طراحان از تهیه این پرسشنامه ارزيابي نگرش افراد نسبت به سيگار كشيدن از ابعاد مختلفی مانند : رابطه با فرد سيگاري،‌ محيط بدون دود و سالم، ديدگاه و محدوديت نسبت به قوانين سيگار ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت PPS

پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت PPS

پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت PPS توسط رجایی، خوی­نژاد، نسائی،تهیه و تدوین گردیده است. این پرسشنامه  شامل ۹۶ سؤال بوده و در مجموع ۱۵ حالت روانشناختی مثبت به شرح ذیل می­ سنجد: توکل به خدا ۲٫ خوش بینی ۳٫ احساس کارآمدی ۴٫ وظیفه شناسی ۵٫ احساس کنترل ۶٫ هدفمندی ۷٫امیدواری ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه خرد آردلت

پرسشنامه خرد آردلت

پرسشنامه خرد آردلت توسط  خود وی (آرلت) ساخته شده است. این پرسشنامه که از ۳۹ گویه و ۳ خرده مقیاس شناختی (۱۴ سوال)، انعکاسی (۱۲ سوال) و عاطفی (۱۳ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش خرد بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه خرد آردلت بصورت طیف لیکرت ۵ ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه غنی سازی شغل

پرسشنامه غنی سازی شغل

پرسشنامه غنی سازی شغل ، دارای ۱۸ سوال بوده و هدف اصلی آن ارزیابی میزان توانایی سازمان در غنی سازی شغل می باشد. هر سوال دو عبارت دارد. عبارت سمت راست حالت مطلوب سازمان است که غنی ساز شغل می باشد. عبارت سمت چپ بیانگر حالن نامطلوب و ناتوان در ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران SHI

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران SHI

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران SHI، یک پرسشنامه خودگزارشی ۲۲ آیتمی (با پاسخ بله / خیر) است. این پرسشنامه سابقه آسیب رساندن به خود را در پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار می دهد. پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران SHI، بر خلاف سایر پرسشنامه هایی که در  ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه ارزیابی قاطعیت راتوس

پرسشنامه ارزیابی قاطعیت راتوس

پرسشنامه ارزیابی قاطعیت راتوس از ۳۰ گویه و توسط راتوس ساخته شده است. این پرسشنامه برای ارزیابی رفتار قاطعانه و سنجش میزان قاطعیت فرد بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۶ نقطه ای می باشد. در این طیف برای گزینه های «کاملاً این طور هستم»، «نسبتاً این طور هستم»، ...

ادامه مطلب »
مقیاس ارزش های شغلی و خانوادگی دانشجویان دختر

مقیاس ارزش های شغلی و خانوادگی دانشجویان دختر

مقیاس ارزش های شغلی و خانوادگی دانشجویان دختر به این منظور ایجاد شد تا زنان تحصیل کرده هدف دار را که به کار و زندگی خانوادگی خود وابستگی دارند، در جامعه مدرنی که تصور می رود که نقش دوگانه – حرفه اي و خانه داري را باید به طور همزمان ایفا ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه مهارت های مقابله ای ACSL-28

پرسشنامه مهارت های مقابله ای ACSL-28

پرسشنامه مهارت های مقابله ای ACSL-28 در سال ۱۹۹۵ توسط اسمیت و همکاران در کشور مجارستان طراحی و ساخته شد. این پرسشنامه مهارتهای روانی کنار آمدن با سختیها, مربی پذیری, تمرکز, اعتماد بنفس و انگیزش, هدف گزینی و آمادگی ذهنی, خوب بازی کردن تحت فشار, رهایی از نگرانی را اندازه ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی نسخه 36 آیتمی

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی نسخه ۳۶ آیتمی

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی نسخه ۳۶ آیتمی توسط گرانفسکی و همکاران (۲۰۰۱)تدوین شده است، این پرسشنامه، پرسشنام ه­ای چند بعدی و یک ابزار خود گزارشی است که دارای ۳۶ ماده است و دارای فرم ویژه بزرگسالان و کودکان می باشد. مقیاس تنظیم شناختی هیجان نه (۹)راهبرد شناختی ملامت خویش، ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه شامل ۲۰ سوال و سه خرده مقیاس (تصمیم گیری، حل مسئله و تفکر خلاق) می باشد. که از کاملا مخالف تا کاملا مخالف امتیازبندی شده است.سازمان بهداشت جهانی مهارتهای زندگی را چنین تعریف نموده است : توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ...

ادامه مطلب »