مقياس علائم مثبت و منفي در اختلالات طيف اسكيزوفرني PNASS

مقياس علائم مثبت و منفي در اختلالات طيف اسكيزوفرني PNASS

مقياس علائم مثبت و منفي در اختلالات طيف اسكيزوفرني PNASS ، دارای ۲۴ سوال می باشد.  هدفاین مقیاس، آن ارزيابي علائم مثبت و منفي در اختلالات طيف اسكيزوفرني از ابعاد مختلف می باشد. ابعاد مختلفی که این پرسشنامه مورد بررسی قرار می دهد به مواردی چون تحريك پذيري، اشتغال فكري ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه مهارت های زندگی

پرسشنامه مهارت های زندگی

پرسشنامه مهارت های زندگی شامل  ۱۴۴ سوال و ۱۹ خرده مقیاس  تشکیل دهنده آن می باشد. این خرده مقیاس ها  مواردی چون : خودآگاهی – داشتن هدف در زندگی – مهارتهای مربوط به ارتباط های انسانی – مهارتهای مربوط به ارتباط های انسانی – بهداشت و سلامت روانی – تصمیم گیری – بهداشت و سلامت جسمانی ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه سنجش كيفيت خدمات الكترونيكی

پرسشنامه سنجش كيفيت خدمات الكترونيكی

پرسشنامه سنجش كيفيت خدمات الكترونيكی دارای ۳۰ سوال می باشد. هدف آن سنجش كيفيت خدمات الكترونيكي از ابعاد ( ۳بعد ) مختلف مانند: کيفيت خدمات آنلاين، کيفيت طراحي وب سايت  و کيفيت خدمات الکترونيکي است.پرسشنامه سنجش كيفيت خدمات الكترونيكی داریی طیف پاسخگویی از نوع لیکرت بوده که دارای پنج گزینه ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه عوامل انگيزشي موثر بر يادگيري دانشجويان مدل جان كلر

پرسشنامه عوامل انگيزشي موثر بر يادگيري دانشجويان مدل جان كلر

پرسشنامه عوامل انگيزشي موثر بر يادگيري دانشجويان مدل جان كلر ،داراي ۲۰ سوال است. هدف این پرسشنامه بررسي عوامل انگيزشي موثر بر يادگيري دانشجويان پزشكي در چهار بعد: جلب توجه، تناسب، اطمينان و رضايت مي باشد. پرسشنامه عوامل انگيزشي موثر بر يادگيري دانشجويان مدل جان كلر بر اساس طيف ليكرت ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه نظارت بر خود لینوکس و ولف SMS

پرسشنامه نظارت بر خود لینوکس و ولف SMS

پرسشنامه نظارت بر خود لینوکس و ولف SMS ، توسط خود این دو محقق ساخته شده است. این پرسشنامه از ۱۳ گویه و ۲ خرده مقیاس توانایی در اصلاح رفتار خود (۷ سوال) و حساسیت به رفتار دیگران (۶ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش نظارت بر خود ...

ادامه مطلب »
مقیاس سلطه گری - انطباق جویی هاسکینز DA

مقیاس سلطه گری – انطباق جویی هاسکینز DA

مقیاس سلطه گری – انطباق جویی هاسکینز DA توسط خود کارول نول هاسکینز در سال ۱۹۸۶ ساخته شده است. الف) این مقیاس از ۳۷ گویه و ۲ خرده مقیاس تطابق جویی مربوط به خود(خرده مقیاس اول) و تطابق جویی مربوط به همسر(خرده مقیاس دوم) تشکیل شده است. ب) هدف این ...

ادامه مطلب »
مقياس سيستم های بازداری/فعال سازی رفتاری

مقياس سيستم های بازداری/فعال سازی رفتاری

مقياس سيستم های بازداری/فعال سازی رفتاری ، به منظور ارزیابی سيستم هاي بازداري/فعال سازي رفتاري و خرده مقیاس های آن (حساسيت سيستم بازداري رفتاري، حساسيت سيستم فعال ساز رفتار: سائق، پاسخدهي به پاداش، جستجوي سرگرمي) طراحی شده است. این مقیاس توسط کاورو و وایت در سال ۱۹۹۴ تهیه شده است.  شیوه ...

ادامه مطلب »
مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز STA

مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز STA

مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز STA توسط کلاریج و بروکز در سال ۱۹۸۴ در آکسفورد ساخته شد. مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز STA حاوی ۲۷ گویه و ۳ خرده مقیاس می باشد. این خرده مقیاس ها شامل تجارب ادراکی غیر معمول، سوء ظن پارانویید و اضطراب اجتماعی و تفکر ...

ادامه مطلب »
مقیاس شخصیتی مرزی STB

مقیاس شخصیتی مرزی STB

مقیاس شخصیتی مرزی STB برای ارزیابی اختلال شخصیت مرزی از ابعاد مختلف طراحی و تدوین شده است. این ابعاد شامل: عامل ناامیدی، عامل تکانشگری، عامل علائم تجزیه ای و پارانوییدی وابسته به استرس می باشد. مقیاس شخصیتی مرزی STB دارای ۲۲ سوال می باشد. طیف پاسخگویی آن بدین صورت است ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن

پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن

پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن برای ارزیابی ابعاد فراشناخت بدشکلی بدن به مانند راهبردهای کنترل فراشناختی، ائتلاف فکر- عمل یا درآمیختگی افکار، باورهای مثبت و منفی فراشناختی، رفتارهای ایمنی طراحی شده است. پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن دارای ۳۱ سوال می باشد. در این سوالات نیز مباحث مربوط به ابعاد اشاره شده ...

ادامه مطلب »