خانه / پاورپوینت

پاورپوینت

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری  دارای ۱۵ سوال است.  هدف این پرسشنامه بررسی تاثیر بیکاری بر انواع آسیب های اجتماعی مانند: فقر، طلاق، فرار از خانه، اعتیاد و بزهکاری می باشد. پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری طیف پاسخگویی  از نوع لیکرت بوده و دارای پنج گزینه تهیه ...

ادامه مطلب »
مقياس مشاهده ي معلم از رفتار انطباقي در كلاس TOCA-R

مقياس مشاهده ي معلم از رفتار انطباقي در كلاس TOCA-R

مقياس مشاهده ي معلم از رفتار انطباقي در كلاس TOCA-R ، دارای  ۱۸ سوال می باشد. هدف این پرسشنامه ارزيابي رفتار انطباقی دانش آموزان در کلاس در ۳ بعد مختلف است. این ابعاد شامل مشکلات توجه، رفتار مخرب و رفتار جامعه پسندانه مي باشد. تعریف رفتار انطباقی: – هر رفتاری که توانائی ...

ادامه مطلب »
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس CDI

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس CDI

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس CDI ،یک ابزار خود گزارشی ۲۷ آیتمی است. این پرسشنامه جهت ارزیابی نشانه های افسردگی در کودکان و نوجوانان استفاده می شود. آیتم های این پرسشنامه که  از پرسشنامه افسردگی بک برگرفته شده است هر نشانه ای را که می تواند مختص افسردگی دوره کودکی ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS-21

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS-21

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS-21 ، برای سنجش سازه‌های روانشناختی افسردگی، اضطراب و استرس ساخته شده است. نسخه اصلی این مقیاس دارای ۴۲ سوال است که افسردگی، اضطراب و تنیدگی را می‌سنجد. بعدها، نسخه کوتاه شده این مقیاس به نام DASS-21 توسط لاویبوند و لاویبوند در سال ۱۹۹۵ ساخته شد. ...

ادامه مطلب »
مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر DERS

مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر DERS

مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر DERS  یک ابزار سنجش ۴۱ آیتمی خودگزارش دهی بود که برای ارزیابی دشواری در تنظیم هیجانی از لحاظ بالینی تدوین شد. آیتم های این مقیاس بر اساس گفتگوهای متعدد با همکاران آشنا با متون تنظیم هیجان تدوین و انتخاب شد. یک آیتم به خاطر ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه وسواسي-اجباري بازنگري شده OCI-R

پرسشنامه وسواسي-اجباري بازنگري شده OCI-R

پرسشنامه وسواسي-اجباري بازنگري شده OCI-R ،توسط فوا و همکاران در سال ۲۰۰۲ با هدف سنجش علائم اختلال وسواسی – اجباری ساخته شده است. *این مقیاس دارای ۱۸ سوال می باشد و هدف آن سنجش علایم اختلال وسواسی اجباری از ۶ بعد است. *ابعاد مورد سنجش این پرسشنامه شامل شستشو، وسواس ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب بک ، مقیاس ۲۱ ماده ای است که آزمودنی در هر ماده یکی از چهار گزینه ای را که نشان دهنده شدت اضطراب او است را انتخاب می کند. هر یک از ماده های آزمون یکی از علایم شایع اضطراب (علایم ذهنی، بدنی و هراس) را توصیف می ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس

پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس

پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس ، دارای ۲۶ گویه است که باید در مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه به صورت “بلی و خیر” به آن پاسخ داده شود. به پاسخ های بلی ۱ امتیاز و به پاسخ های خیر ۰ امتیاز تعلق خواهد گرفت. هر چه نمره فرد در این پرسشنامه بالاتر ...

ادامه مطلب »
مقياس علائم مثبت و منفي در اختلالات طيف اسكيزوفرني PNASS

مقياس علائم مثبت و منفي در اختلالات طيف اسكيزوفرني PNASS

مقياس علائم مثبت و منفي در اختلالات طيف اسكيزوفرني PNASS ، دارای ۲۴ سوال می باشد.  هدفاین مقیاس، آن ارزيابي علائم مثبت و منفي در اختلالات طيف اسكيزوفرني از ابعاد مختلف می باشد. ابعاد مختلفی که این پرسشنامه مورد بررسی قرار می دهد به مواردی چون تحريك پذيري، اشتغال فكري ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه مهارت های زندگی

پرسشنامه مهارت های زندگی

پرسشنامه مهارت های زندگی شامل  ۱۴۴ سوال و ۱۹ خرده مقیاس  تشکیل دهنده آن می باشد. این خرده مقیاس ها  مواردی چون : خودآگاهی – داشتن هدف در زندگی – مهارتهای مربوط به ارتباط های انسانی – مهارتهای مربوط به ارتباط های انسانی – بهداشت و سلامت روانی – تصمیم گیری – بهداشت و سلامت جسمانی ...

ادامه مطلب »