خانه / ۱۴۰۰ / اردیبهشت

آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۴۰۰

مجموعه سوالات ریاضی پایۀ ششم دبستان

مجموعه سوالات ریاضی پایۀ ششم دبستان

مجموعه سوالات ریاضی پایۀ ششم دبستان ،جهت بهره مندی و استفاده شما عزیزان تهیه شده است. لازم به ذکر برای سهولت کار شما عزیزان، از ذکر نام و مشخصات سایت و یا موارد این چنینی در تمامی بخش های آن پرهیز به عمل آمده است. *توجه سوالات هر هفته به ...

ادامه مطلب »
مجموعه سوالات ریاضی پایۀ پنجم دبستان

مجموعه سوالات ریاضی پایۀ پنجم دبستان

مجموعه سوالات ریاضی پایۀ پنجم دبستان ،جهت بهره مندی و استفاده شما عزیزان تهیه شده است. لازم به ذکر برای سهولت کار شما عزیزان، از ذکر نام و مشخصات سایت و یا موارد این چنینی در تمامی بخش های آن پرهیز به عمل آمده است.   مشخصات مجموعه سوالات ریاضی ...

ادامه مطلب »
مجموعه سوالات ریاضی پایۀ چهارم دبستان

مجموعه سوالات ریاضی پایۀ چهارم دبستان

مجموعه سوالات ریاضی پایۀ چهارم دبستان ، جهت بهره مندی و استفاده شما عزیزان تهیه شده است. لازم به ذکر برای سهولت کار شما عزیزان، از ذکر نام و مشخصات سایت و یا موارد این چنینی در تمامی بخش های آن پرهیز به عمل آمده است.   مشخصات مجموعه سوالات ...

ادامه مطلب »
مجموعه سوالات ریاضی پایۀ سوم دبستان

مجموعه سوالات ریاضی پایۀ سوم دبستان

مجموعه سوالات ریاضی پایۀ سوم دبستان ، جهت بهره مندی و استفاده شما عزیزان تهیه شده است. لازم به ذکر برای سهولت کار شما عزیزان، از ذکر نام و مشخصات سایت و یا موارد این چنینی در تمامی بخش های آن پرهیز به عمل آمده است.   مشخصات مجموعه سوالات ...

ادامه مطلب »
مجموعه سوالات ریاضی پایۀ دوم دبستان

مجموعه سوالات ریاضی پایۀ دوم دبستان

مجموعه سوالات ریاضی پایۀ دوم دبستان ، جهت بهره مندی و استفاده شما عزیزان تهیه شده است. لازم به ذکر برای سهولت کار شما عزیزان، از ذکر نام و مشخصات سایت و یا موارد این چنینی در تمامی بخش های آن پرهیز به عمل آمده است.   مشخصات مجموعه سوالات ...

ادامه مطلب »
نمونه سوال ریاضی نوبت دوم پایۀ اول دبستان سری 1

مجموعه سوالات ریاضی پایۀ اول دبستان

مجموعه سوالات ریاضی پایۀ اول دبستان ، جهت بهره مندی و استفاده شما عزیزان تهیه شده است. لازم به ذکر برای سهولت کار شما عزیزان، از ذکر نام و مشخصات سایت و یا موارد این چنینی در تمامی بخش های آن پرهیز به عمل آمده است.   مشخصات  مجموعه سوالات ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری  دارای ۱۵ سوال است.  هدف این پرسشنامه بررسی تاثیر بیکاری بر انواع آسیب های اجتماعی مانند: فقر، طلاق، فرار از خانه، اعتیاد و بزهکاری می باشد. پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری طیف پاسخگویی  از نوع لیکرت بوده و دارای پنج گزینه تهیه ...

ادامه مطلب »
مقياس مشاهده ي معلم از رفتار انطباقي در كلاس TOCA-R

مقياس مشاهده ي معلم از رفتار انطباقي در كلاس TOCA-R

مقياس مشاهده ي معلم از رفتار انطباقي در كلاس TOCA-R ، دارای  ۱۸ سوال می باشد. هدف این پرسشنامه ارزيابي رفتار انطباقی دانش آموزان در کلاس در ۳ بعد مختلف است. این ابعاد شامل مشکلات توجه، رفتار مخرب و رفتار جامعه پسندانه مي باشد. تعریف رفتار انطباقی: – هر رفتاری که توانائی ...

ادامه مطلب »
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس CDI

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس CDI

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس CDI ،یک ابزار خود گزارشی ۲۷ آیتمی است. این پرسشنامه جهت ارزیابی نشانه های افسردگی در کودکان و نوجوانان استفاده می شود. آیتم های این پرسشنامه که  از پرسشنامه افسردگی بک برگرفته شده است هر نشانه ای را که می تواند مختص افسردگی دوره کودکی ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS-21

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS-21

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS-21 ، برای سنجش سازه‌های روانشناختی افسردگی، اضطراب و استرس ساخته شده است. نسخه اصلی این مقیاس دارای ۴۲ سوال است که افسردگی، اضطراب و تنیدگی را می‌سنجد. بعدها، نسخه کوتاه شده این مقیاس به نام DASS-21 توسط لاویبوند و لاویبوند در سال ۱۹۹۵ ساخته شد. ...

ادامه مطلب »