خانه / ۱۳۹۹ / شهریور

آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۹

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه شامل ۲۰ سوال و سه خرده مقیاس (تصمیم گیری، حل مسئله و تفکر خلاق) می باشد. که از کاملا مخالف تا کاملا مخالف امتیازبندی شده است.سازمان بهداشت جهانی مهارتهای زندگی را چنین تعریف نموده است : توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ...

ادامه مطلب »
سیاهه رفتاری کودک CBCL آخنباخ نسخه والدین

سیاهه رفتاری کودک CBCL آخنباخ نسخه والدین

سیاهه رفتاری کودک CBCL آخنباخ نسخه والدین موازی آخنباخ ASEBA بوده و مشکلات کودکان و نوجوانان را در ۸ عامل اضطراب/ افسردگی، انزوا/ افسردگی، شکایت های جسمانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه ارزیابی می کند. دو عامل نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه عامل مرتبه ...

ادامه مطلب »