خانه / آرشیو برچسب: قانون حمایت از مادران شاغل در دوران شیردهی (مصوّب 1374)

آرشیو برچسب: قانون حمایت از مادران شاغل در دوران شیردهی (مصوّب 1374)

کار زنان در حقوق ایران و اسناد بین الملل

کار زنان در حقوق ایران و اسناد بین الملل

کار زنان در حقوق ایران و اسناد بین الملل: جایگاه و موقعیت زن در جامعه بشری، ارج نهادن به او به عنوان رکن مهم پیکره انسانی و فرصت دادن به او برای اعمال اراده و نظر خود در مسایل شخصی و اجتماعی و مبارزه با تبعیض های گوناگون در حقوق ...

ادامه مطلب »