خانه / آرشیو برچسب: سلامت روانی

آرشیو برچسب: سلامت روانی

پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی SF-36

پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی SF-36

پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی SF-36: کیفیت زندگی عبارتست از برداشت هر شخص از وضعیت سلامتی خود و میزان رضایت از این وضع. سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درک فرد از جایگاهش در زندگی در بافت سیستم فرهنگی و ارزش‌هایی که او در آن‌ها زندگی می‌کند می‌داند که در ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سبک هویت

پرسشنامه سبک هویت (برزونسکی،۱۹۹۲) یک مقیاس ۴۰ سوالی است که ۱۱ سئوال آن مربوط به مقیاس اطلاعاتی ۹۰ سوال آن مربوط به مقیاس هنجاری و ۱۰ سوال آن مربوط به مقیاس سردرگم یا اجتنابی و ۱۰ سوال دیگر مربوط به مقیاس تعهد است که برای تحلیل ثانویه استفاده می شود ...

ادامه مطلب »