خانه / آرشیو برچسب: سبک های رهبری

آرشیو برچسب: سبک های رهبری

پرسشنامه سبک های رهبری مربیان LSS

پرسشنامه سبک های رهبری مربیان LSS

پرسشنامه سبک های رهبری مربیان LSS شامل ۴۰ سوال است و پنج سبک رهبری مربیان (سبک آموزش و تمرین، سبک آمرانه، سبک دموکراتیک، سبک حمایت اجتماعی و سبک بازخورد مثبت) را از دیدگاه ورزشکاران مورد سنجش قرار میدهد. ثبات دروني اين پرسشنامه توسط محققان اصلي (چلادوری و صالح، ۱۹۸۰) به ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه سبک رهبری سالزمان

پرسشنامه سبک رهبری سالزمان

پرسشنامه سبک رهبری سالزمان از جمله پرسشنامه های محقق ساخته است که دارای ۳۵ سوال می باشد. هدف آن خودارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است، دارای ۳۵ بیانیه توصیفی می باشد، توسط خود مدیران و روسا پاسخ داده می شود و نیمرخ مرتبط با سبک های رهبری ...

ادامه مطلب »