خانه / آرشیو برچسب: خرید و دانلود پرسشنامه رغبت سنج ازدواج – نسخه دانشجویی (پرساد)

آرشیو برچسب: خرید و دانلود پرسشنامه رغبت سنج ازدواج – نسخه دانشجویی (پرساد)

پرسشنامه رغبت سنج ازدواج-پرساد(نسخه دانشجویی) از 24 گویه و 4 خرده مقیاس تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان رغبت دانشجویان به ازدواج از ابعاد مختلف (بازخورد نسبت به ازدواج، نگرش نسبت

پرسشنامه رغبت سنج ازدواج-پرساد(نسخه دانشجویی)

پرسشنامه رغبت سنج ازدواج-پرساد(نسخه دانشجویی) از ۲۴ گویه و ۴ خرده مقیاس تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان رغبت دانشجویان به ازدواج از ابعاد مختلف (بازخورد نسبت به ازدواج، نگرش نسبت به پیامدهای ازدواج، آمادگی و تمایل عملی برای ازدواج، موانع ازدواج) بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه ...

ادامه مطلب »