خانه / آرشیو برچسب: خرید مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان فرایدنبرگ و لوییس (ACS)

آرشیو برچسب: خرید مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان فرایدنبرگ و لوییس (ACS)

مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان فرایدنبرگ و لوییس-ACS

مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان فرایدنبرگ و لوییس-ACS بر پایه نظریه لازاروس برای ارزیابی راهبردهای مقابله ای ساخته شده که هیجده نوع راهبرد مقابله را شناسایی می کند. اغلب راهبردها در سه نوع سبک مقابله دسته بندی می شوند که جنبه کارآمدی یا ناکارآمدی مقابله را نشان می دهند. فرایدنبرگ و ...

ادامه مطلب »