پرسشنامه انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی

پرسشنامه انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی

پرسشنامه انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی ۳۷ گویه و ۸ خرده مقیاس لذت و آرامش (۷ سوال)، کسب موفقیت و شناخت (۷ سوال)، بعد اجتماعی (۶ سوال)، تناسب اندام (۴ سوال)، سلامتی و بهداشت (۴ سوال)، برتری طلبی (۳ سوال)، پیشگیری و درمان بیماریها (۳ سوال) ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس-TCQ

پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس-TCQ

پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس-TCQ دارای ۲۹ سوال بوده و هدف آن ارزیابی توانایی کنترل تفکر در مقابل افکار مزاحم از ابعاد مختلف (پرت کردن حواس، نگرانی، کنترل اجتماعی، تنبیه، ارزیابی دوباره) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت میباشد.برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه افکار اضطرابی ولز-AnTI

پرسشنامه افکار اضطرابی ولز-AnTI

پرسشنامه افکار اضطرابی ولز-AnTI دارای ۲۱ سوال بوده و هدف آن سنجش سه حوزه افکار اضطرابی (نگرانی سلامتی، نگرانی اجتماعی و فرانگرانی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است .درفتی و همکاران (۱۳۸۹) روایی همگرایی و افتراقی عامل های پرسشنامه کنترل تفکر از راه همبستگی آنها با BDI-II، BAI ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه افتراقی مردانگی اوبورن ADAMS

پرسشنامه افتراقی مردانگی اوبورن ADAMS

پرسشنامه افتراقی مردانگی اوبورن ADAMS: داراي ۶۰ سوال بوده و هدف آن سنجش سنجش نگرش هاي بدون عاطفه نسبت به زنان و رابطه جنسي (ابرمردي، هويت جنسي، سلطه گري و پرخاشگري، مردانگي محافظه كارانه، كاهش دادن عواطف) مي باشد. شيوه نمره دهي آن بر اساس طيف ليكرت است . پرسشنامه داراي ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه نوع تاکتیک تعارض با خواهر و برادر

پرسشنامه نوع تاکتیک تعارض با خواهر و برادر

پرسشنامه نوع تاکتیک تعارض با خواهر و برادر پرسشنامه تاکتیکهای تعارض یک ابزار ۱۵ سوالی است که برای سنجش سه تاکتیک حل تعارض (استدلال، پرخاشگری کلامی و خشونت) بین اعضای خانواده تدوین شده است. چندین شیوه برای نمره گذاری این پرسشنامه وجود دارد، از جمله نمرات مقیاس گاتمن نمرات تراکمی، نرخهای ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا : سیاهه ي نگرش تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTDI) فاشیون در تلاشی شش دوره در طي دو سال و در برای تعریف توافقی بر سر گرایش به تفکر انتقادی به شیوه ی دلفی از ۴۶ متخصص حوزه های مختلف خواست تا آن را تعریف کنند. شرکت ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه خشم در کودکان

پرسشنامه خشم در کودکان

پرسشنامه خشم در کودکان: خشم در اصطلاح، حالتی است که انسان در برخورد با ناکامی و محرومیت از خود نشان می دهد. ممکن است این آسیب رساندن به صورت بدنی یا به صورت کلامی باشد؛ برای مثال کودکی که موقع عبور کردن پا روی پای فرد دیگری می گذارد و ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه موفقيت-ارتقاء

پرسشنامه موفقيت-ارتقاء

پرسشنامه موفقيت-ارتقاء دارای ۳۰ سئوال سه گزینه ای می باشد که هدف آن ابزار دیدگاه فرد نسبت به موفقیت را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این پرسشنامه امتياز بين ۶+ تا ۲۶+ : فرد احيانا به تعيين استانداردهاي بالا و غير واقعي تمايل داشته و هميشه با رسيدن به هدف و ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه مهارت های اوقات فراغت دانش آموزان

پرسشنامه مهارت های اوقات فراغت دانش آموزان

پرسشنامه مهارت های اوقات فراغت دانش آموزان دارای ۶۳ سوال بوده و هدف آن سنجش مهارت های فراغتی دانش آموزان از ابعاد مختلف (مهارت تصمیم گیری، مهارت آگاهی از فراغت، مهارت روابط اجتماعی، خودآگاهی) می باشد. در این پرسشنامه برای نمره گذاری از طیف لیکرت استفاده شده است .این پرسشنامه ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه میانجی گری درمانی همسر آگر و توماس STMI

پرسشنامه میانجی گری درمانی همسر آگر و توماس STMI

پرسشنامه میانجی گری درمانی همسر آگر و توماس STMI توسط ریچارد دی. آگر و ادوین جی. توماس (۱۹۹۳) ساخته شده است که از ۴۳ گویه و ۴ خرده مقیاس درمانگر – میانجی گر (T-M) (4 سوال)، میانجی گر (M) (9 سوال)، میانجی گر – فرد هدف (M-TP) (28 سوال) و ...

ادامه مطلب »