مقياس سيستم های بازداری/فعال سازی رفتاری

مقياس سيستم های بازداری/فعال سازی رفتاری

مقياس سيستم های بازداری/فعال سازی رفتاری ، به منظور ارزیابی سيستم هاي بازداري/فعال سازي رفتاري و خرده مقیاس های آن (حساسيت سيستم بازداري رفتاري، حساسيت سيستم فعال ساز رفتار: سائق، پاسخدهي به پاداش، جستجوي سرگرمي) طراحی شده است. این مقیاس توسط کاورو و وایت در سال ۱۹۹۴ تهیه شده است.  شیوه ...

ادامه مطلب »
مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز STA

مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز STA

مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز STA توسط کلاریج و بروکز در سال ۱۹۸۴ در آکسفورد ساخته شد. مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز STA حاوی ۲۷ گویه و ۳ خرده مقیاس می باشد. این خرده مقیاس ها شامل تجارب ادراکی غیر معمول، سوء ظن پارانویید و اضطراب اجتماعی و تفکر ...

ادامه مطلب »
مقیاس شخصیتی مرزی STB

مقیاس شخصیتی مرزی STB

مقیاس شخصیتی مرزی STB برای ارزیابی اختلال شخصیت مرزی از ابعاد مختلف طراحی و تدوین شده است. این ابعاد شامل: عامل ناامیدی، عامل تکانشگری، عامل علائم تجزیه ای و پارانوییدی وابسته به استرس می باشد. مقیاس شخصیتی مرزی STB دارای ۲۲ سوال می باشد. طیف پاسخگویی آن بدین صورت است ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن

پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن

پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن برای ارزیابی ابعاد فراشناخت بدشکلی بدن به مانند راهبردهای کنترل فراشناختی، ائتلاف فکر- عمل یا درآمیختگی افکار، باورهای مثبت و منفی فراشناختی، رفتارهای ایمنی طراحی شده است. پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن دارای ۳۱ سوال می باشد. در این سوالات نیز مباحث مربوط به ابعاد اشاره شده ...

ادامه مطلب »
مقياس نگرش نسبت به سيگار كشيدن شور و همكاران 2000

مقياس نگرش نسبت به سيگار كشيدن شور و همكاران ۲۰۰۰

مقياس نگرش نسبت به سيگار كشيدن شور و همكاران ۲۰۰۰ ، دارای ۱۷ سوال می باشد. هدف طراحان از تهیه این پرسشنامه ارزيابي نگرش افراد نسبت به سيگار كشيدن از ابعاد مختلفی مانند : رابطه با فرد سيگاري،‌ محيط بدون دود و سالم، ديدگاه و محدوديت نسبت به قوانين سيگار ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت PPS

پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت PPS

پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت PPS توسط رجایی، خوی­نژاد، نسائی،تهیه و تدوین گردیده است. این پرسشنامه  شامل ۹۶ سؤال بوده و در مجموع ۱۵ حالت روانشناختی مثبت به شرح ذیل می­ سنجد: توکل به خدا ۲٫ خوش بینی ۳٫ احساس کارآمدی ۴٫ وظیفه شناسی ۵٫ احساس کنترل ۶٫ هدفمندی ۷٫امیدواری ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه خرد آردلت

پرسشنامه خرد آردلت

پرسشنامه خرد آردلت توسط  خود وی (آرلت) ساخته شده است. این پرسشنامه که از ۳۹ گویه و ۳ خرده مقیاس شناختی (۱۴ سوال)، انعکاسی (۱۲ سوال) و عاطفی (۱۳ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش خرد بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه خرد آردلت بصورت طیف لیکرت ۵ ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه غنی سازی شغل

پرسشنامه غنی سازی شغل

پرسشنامه غنی سازی شغل ، دارای ۱۸ سوال بوده و هدف اصلی آن ارزیابی میزان توانایی سازمان در غنی سازی شغل می باشد. هر سوال دو عبارت دارد. عبارت سمت راست حالت مطلوب سازمان است که غنی ساز شغل می باشد. عبارت سمت چپ بیانگر حالن نامطلوب و ناتوان در ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران SHI

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران SHI

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران SHI، یک پرسشنامه خودگزارشی ۲۲ آیتمی (با پاسخ بله / خیر) است. این پرسشنامه سابقه آسیب رساندن به خود را در پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار می دهد. پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران SHI، بر خلاف سایر پرسشنامه هایی که در  ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه ارزیابی قاطعیت راتوس

پرسشنامه ارزیابی قاطعیت راتوس

پرسشنامه ارزیابی قاطعیت راتوس از ۳۰ گویه و توسط راتوس ساخته شده است. این پرسشنامه برای ارزیابی رفتار قاطعانه و سنجش میزان قاطعیت فرد بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۶ نقطه ای می باشد. در این طیف برای گزینه های «کاملاً این طور هستم»، «نسبتاً این طور هستم»، ...

ادامه مطلب »