مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر DERS

مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر DERS

مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر DERS  یک ابزار سنجش ۴۱ آیتمی خودگزارش دهی بود که برای ارزیابی دشواری در تنظیم هیجانی از لحاظ بالینی تدوین شد. آیتم های این مقیاس بر اساس گفتگوهای متعدد با همکاران آشنا با متون تنظیم هیجان تدوین و انتخاب شد. یک آیتم به خاطر ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه وسواسي-اجباري بازنگري شده OCI-R

پرسشنامه وسواسي-اجباري بازنگري شده OCI-R

پرسشنامه وسواسي-اجباري بازنگري شده OCI-R ،توسط فوا و همکاران در سال ۲۰۰۲ با هدف سنجش علائم اختلال وسواسی – اجباری ساخته شده است. *این مقیاس دارای ۱۸ سوال می باشد و هدف آن سنجش علایم اختلال وسواسی اجباری از ۶ بعد است. *ابعاد مورد سنجش این پرسشنامه شامل شستشو، وسواس ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب بک ، مقیاس ۲۱ ماده ای است که آزمودنی در هر ماده یکی از چهار گزینه ای را که نشان دهنده شدت اضطراب او است را انتخاب می کند. هر یک از ماده های آزمون یکی از علایم شایع اضطراب (علایم ذهنی، بدنی و هراس) را توصیف می ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس

پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس

پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس ، دارای ۲۶ گویه است که باید در مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه به صورت “بلی و خیر” به آن پاسخ داده شود. به پاسخ های بلی ۱ امتیاز و به پاسخ های خیر ۰ امتیاز تعلق خواهد گرفت. هر چه نمره فرد در این پرسشنامه بالاتر ...

ادامه مطلب »
مقياس علائم مثبت و منفي در اختلالات طيف اسكيزوفرني PNASS

مقياس علائم مثبت و منفي در اختلالات طيف اسكيزوفرني PNASS

مقياس علائم مثبت و منفي در اختلالات طيف اسكيزوفرني PNASS ، دارای ۲۴ سوال می باشد.  هدفاین مقیاس، آن ارزيابي علائم مثبت و منفي در اختلالات طيف اسكيزوفرني از ابعاد مختلف می باشد. ابعاد مختلفی که این پرسشنامه مورد بررسی قرار می دهد به مواردی چون تحريك پذيري، اشتغال فكري ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه مهارت های زندگی

پرسشنامه مهارت های زندگی

پرسشنامه مهارت های زندگی شامل  ۱۴۴ سوال و ۱۹ خرده مقیاس  تشکیل دهنده آن می باشد. این خرده مقیاس ها  مواردی چون : خودآگاهی – داشتن هدف در زندگی – مهارتهای مربوط به ارتباط های انسانی – مهارتهای مربوط به ارتباط های انسانی – بهداشت و سلامت روانی – تصمیم گیری – بهداشت و سلامت جسمانی ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه سنجش كيفيت خدمات الكترونيكی

پرسشنامه سنجش كيفيت خدمات الكترونيكی

پرسشنامه سنجش كيفيت خدمات الكترونيكی دارای ۳۰ سوال می باشد. هدف آن سنجش كيفيت خدمات الكترونيكي از ابعاد ( ۳بعد ) مختلف مانند: کيفيت خدمات آنلاين، کيفيت طراحي وب سايت  و کيفيت خدمات الکترونيکي است.پرسشنامه سنجش كيفيت خدمات الكترونيكی داریی طیف پاسخگویی از نوع لیکرت بوده که دارای پنج گزینه ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه عوامل انگيزشي موثر بر يادگيري دانشجويان مدل جان كلر

پرسشنامه عوامل انگيزشي موثر بر يادگيري دانشجويان مدل جان كلر

پرسشنامه عوامل انگيزشي موثر بر يادگيري دانشجويان مدل جان كلر ،داراي ۲۰ سوال است. هدف این پرسشنامه بررسي عوامل انگيزشي موثر بر يادگيري دانشجويان پزشكي در چهار بعد: جلب توجه، تناسب، اطمينان و رضايت مي باشد. پرسشنامه عوامل انگيزشي موثر بر يادگيري دانشجويان مدل جان كلر بر اساس طيف ليكرت ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه نظارت بر خود لینوکس و ولف SMS

پرسشنامه نظارت بر خود لینوکس و ولف SMS

پرسشنامه نظارت بر خود لینوکس و ولف SMS ، توسط خود این دو محقق ساخته شده است. این پرسشنامه از ۱۳ گویه و ۲ خرده مقیاس توانایی در اصلاح رفتار خود (۷ سوال) و حساسیت به رفتار دیگران (۶ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش نظارت بر خود ...

ادامه مطلب »
مقیاس سلطه گری - انطباق جویی هاسکینز DA

مقیاس سلطه گری – انطباق جویی هاسکینز DA

مقیاس سلطه گری – انطباق جویی هاسکینز DA توسط خود کارول نول هاسکینز در سال ۱۹۸۶ ساخته شده است. الف) این مقیاس از ۳۷ گویه و ۲ خرده مقیاس تطابق جویی مربوط به خود(خرده مقیاس اول) و تطابق جویی مربوط به همسر(خرده مقیاس دوم) تشکیل شده است. ب) هدف این ...

ادامه مطلب »