خانه / تحقیق / حقوق (برگه 2)

حقوق

سیاست کیفری ایران در حمایت از محیط زیست

سیاست کیفری ایران در حمایت از محیط زیست

سیاست کیفری ایران در حمایت از محیط زیست :آب، خاک، هوا، گياهان،حيوانات و مناسبات بيولوژيک متعادل بين آنها شکل دهنده ي محيط زيست طبيعي است. اين سرمايه ي طبيعي موهبتي بزرگ است که خداوند متعال به بشر ارزاني داشته تا در تمامي ادوار تاريخ با عمران و آباداني زمين همه ...

ادامه مطلب »
مطالعه موردی دریای خزر

مطالعه موردی دریای خزر

مطالعه موردی دریای خزر : درياي خزر، اين بزرگترين درياچه جهان را به واقع بايد يكي از نقاط استراتژيك جهان خصوصا از بُعد اقتصادي دانست.وجود منابع نادر جاندار در درياي خزر و وجود منابع غني نفت در زير بستر آن و امكان استفاده از آن به جهت حمل و نقل ...

ادامه مطلب »
مجازات اسید پاشی در قانون مجازات ایران

مجازات اسید پاشی در قانون مجازات ایران

مجازات اسید پاشی در قانون مجازات ایران: مدتی است که اسیدپاشی در جامعه، رواج یافته است. باتوجه به اهمیتی که این امر به لحاظ امنیت و آسایش عمومی دارد و باتوجه به این که نتایج آن خواه مرگ، خواه کریه المنظر شدن باشد هر دو وخیم و هولناک است . ...

ادامه مطلب »
تحلیل جرم شناسانه سلب حضانت

تحلیل جرم شناسانه سلب حضانت

تحلیل جرم شناسانه سلب حضانت یکی از موضوعات مسلم و قطعه از دیگاه جامعه‌شناسان این است که اساس و شالوده جوامع بزرگ بشری را جوامع کوچک‌تر تشکیل می‌دهد و جوامع کوچک‌تر از واحدهای خانواده تشکیل می‌گردد و اگر جامعه‌های بزرگ بخواهند به رشد و تکامل خود نائل گردند باید واحدهای ...

ادامه مطلب »
طلاق بائن در فقه شافعی و امامی

طلاق بائن در فقه شافعی و امامی

طلاق بائن در فقه شافعی و امامی:یکی از راههای انحلال نکاح طلاق بائن است. طلاق بائن در میان فقهای امامیه و اهل سنت دارای اقسامی است که به طور کلی در اکثر موارد تقسیم بندی مشترکی بین فقها دیده می شود. هر یک ازاقسام طلاق آثاری نسبت به زن و ...

ادامه مطلب »
خسارت های قابل جبران در حقوق ایران

خسارت های قابل جبران در حقوق ایران

خسارت های قابل جبران در حقوق ایران: خسارتی كه در نتيجه فعل زيانبار فردی به ديگری وارد می شود ممكن است مادی و يا معنوی باشد . قابل جبران بودن خسارت مادی هرگز مورد ترديد نبوده و امری مسلّم و حتمی است. از اين رو، پژوهش حاضر تنها به بررسي ...

ادامه مطلب »
مسئولیت کیفری پزشکان و پرستاران

مسئولیت کیفری پزشکان و پرستاران

مسئولیت کیفری پزشکان و پرستاران : باتوجه به پیشرفت علوم پزشکی واستفاده از ابزار آلات جدید وپیشرفته در ضمینه طبابت می طلبد که هم بیمار و هم پزشک با اطمینان متقابل بهم دیگر در جهت حل امراض جسمی وروحی اقدام کنند و کاری که قانون گذار،وظیفه داردآنرا انجام دهدایجاد فضای ...

ادامه مطلب »
ایران و کنواسیون 1982 حقوق دریاها

ایران و کنواسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها

ایران و کنواسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها :حقوق دریاها که محققان انگلیسی به آن The Law of the Sea میگویند شامل قواعدی است که دولت‌ها و مؤسسات بین‌المللی خود، راجع به امور دریایی بایستی رعایت کنند. به عبارت دیگر حقوق دریاها مشتمل بر مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین‌المللی دولت‌ها و ...

ادامه مطلب »
حقوق دفاعی متھم در قانون آئین دادرسی

حقوق دفاعی متھم در قانون آئین دادرسی ایران

حقوق دفاعی متھم در قانون آئین دادرسی ایران: حق دفاع از مقدس ترين حقوق انساني است كه موجب تضمين حقوق وآزادي هاي فردي است . درواقع شناسايي حق دفاع براي افراد جامعه در مقابل تجاوز به حقوق وآزاديهاي فردي ضرورتي غيرقابل انكاراست. براي اينكه حق دفاع در مفهوم عميق وگسترده ...

ادامه مطلب »
مسئولیت ناشی از نقض اسرار تجاری

مسئولیت ناشی از نقض اسرار تجاری

مسئولیت ناشی از نقض اسرار تجاری: در یک مفهوم عام، نقض هر حق، به مفهوم تعدی به قلمرو آن است. در حقوق مالکیت‌های صنعتی نیز مفهوم نقض، ارتباط خود را بامعنای عام مزبور از دست نداده و هرگونه تعرض به حقوق انحصاری مالکین مالکیت‌های صنعتی یا قائم‌مقام ایشان، نقض حقوق ...

ادامه مطلب »