خانه / پرسشنامه (برگه 10)

پرسشنامه

مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون-HRSA

مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون-HRSA شامل ۱۴ مورد بوده و هر مورد در ارتباط با علائم خاص اضطراب می باشد . در این آزمون که توسط درمانگر نمره گذاری می شود ، هر مورد ۵ رتبه داشته که حسب شدت علائم از صفر تا ۴ نمره می گیرد . صفر ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش الگوهای سخت انظباطی-PHDS

پرسشنامه سنجش الگوهای سخت انظباطی-PHDS، دارای دو خرده مقیاس می باشد که یکی از خرده مقیاس ها مربوط به مادر و دیگری مربوط به پدر می باشد. در عین حال، هر دو خرده مقیاس از مواد مشترکی تشکیل شده اند. این پرسشنامه دارای ۵۰ سوال می باشد. که ۲۵ سوال ...

ادامه مطلب »

مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون برای افسردگی_۷HAM-D 

مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون برای افسردگی_۷HAM-D توسط همیلتون در سال ۱۹۶۰ ساخته شد و در سال‌های بعد تکمیل شد و ارتقاء یافت. مقیاس درجه بندی افسردگی همیلتون (HDRS) جزو مقیاس‌های ارزیابی بالینی برای سنجش افسردگی می‌باشد و شامل ۲۱ آیتم است که نشانه‌های رفتاری، جسمانی و ذهنی افسردگی را می‌سنجد. ...

ادامه مطلب »

مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان فرایدنبرگ و لوییس-ACS

مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان فرایدنبرگ و لوییس-ACS بر پایه نظریه لازاروس برای ارزیابی راهبردهای مقابله ای ساخته شده که هیجده نوع راهبرد مقابله را شناسایی می کند. اغلب راهبردها در سه نوع سبک مقابله دسته بندی می شوند که جنبه کارآمدی یا ناکارآمدی مقابله را نشان می دهند. فرایدنبرگ و ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش نگرش با روش ترستون

پرسشنامه سنجش نگرش با روش ترستون ،در روش ترستون، ابتدا تعدادی اظهار نظر، که معمولا ۳۰ یا کمی بیشتر از آن است، درباره گروه ها، نهادها و افکار جمع آوری می شود. در این اظهار نظرها، درجات مختلفی از نگرش مثبت و منفی درباره موضوع مورد اشاره قرار می گیرد. ...

ادامه مطلب »

مقیاس عاطفه مثبت و منفی-PANAS-نسخه کوتاه

مقیاس عاطفه مثبت و منفی-PANAS-نسخه کوتاه ۲۰ آیتم است که شامل دو خرده مقیاس (عاطفه مثبت و عاطفه منفی) ۱۰ آیتمی می باشد. شرکت کنندگان به چگونگی احساس خود در طول یک هفته گذشته بر روی مقیاس ۵ گزینه از خیلی کم تا خیلی زیاد پاسخ می دهند.نسخه کوتاه این پرسشنامه ...

ادامه مطلب »

مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده کارلو و همکارانPTM-R

مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده کارلو و همکارانPTM-R  توسط کارلو و همکاران (۲۰۰۳) ساخته شده است. فرم ۲۳ گویه ای این مقیاس اساساً برای ارزیابی خودگزارش دهی از ۶ نوع رفتار اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان دانشگاه تدوین گردید. کارلو و راندل (۲۰۰۲) ضرایب برازش مدل مناسبی را با ...

ادامه مطلب »

سنجش نگرش شغلی با روش لیکرت

سنجش نگرش شغلی با روش لیکرت ،لیکرت برای اندازه گیری نگرش ها، روشی پیشنهاد کرده است که نسبت به روش ترستون آسانتر است و موجب می شود تا استفاده از داورها برای ارزش گذاری سوالات کنار گذاشته شود. با این همه، نتایج بدست آمده از آن با نتایج حاصل از روش ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش میزان اشتیاق به رایانه هاینسن و همکاران (CAI)

پرسشنامه سنجش میزان اشتیاق به رایانه هاینسن و همکاران (CAI) ، توسط هاینسن، گلاس و نایت (۱۹۸۷) طراحی شده است که به منظور سنجش میزان اشتیاق به استفاده از رایانه بکار می رود. طیف نمره گذاری پرسشنامه بصورت «بلی» و «خیر» می باشد. در جهان امروز استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه عادتهای مطالعه-PSSHI

پرسشنامه عادتهای مطالعه-PSSHI

پرسشنامه عادتهای مطالعه-PSSHI ،عادتهاي بد مطالعه یکی از علل مهم عقب ماندگی تحصیلی است . تـوان هـر کسـی بـراي پیشـرفت تحصیلی کامل (به سختی درك می شود) بستگی به عوامل متعـددي دارد. تلاشـهایی در جهـت رفـع پیشرفت تحصیلی بالاتر از طریق بهبود کیفیت آموزش ، موضوعات آموزشی ، محیط هاي ...

ادامه مطلب »