خانه / پرسشنامه (برگه 10)

پرسشنامه

گزارش کار آزمایش های روان شناسی تجربی

گزارش کار آزمایش های روان شناسی تجربی   واقعیت این است که رفتار های ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تحت تأثیر اطلاعاتی قرار می گیرد که در موقعیت های مختلف فراهم می آید. بنابراین اگر اطلاعات تغییر کند، رفتار های ما نیز طبق این تغییرات ، تغییر خواهد ...

ادامه مطلب »

مقياس سنجش سندرم قبل از قاعدگی Premenstrual Syndrome

مقياس سنجش سندرم قبل از قاعدگی دارای ۳۲ سوال بوده و هدف آن ارزيابي علائم سندرم قبل از قاعدگی  است . مقياس سنجش سندرم  قبل از قاعدگی ، ابعاد مختلف (علايم روحی – رفتاری، علايم جسمي) را بررسی می کند. شيوه نمره دهي آن بر اساس طيف ليكرت چهار گزينه ای ...

ادامه مطلب »
مقیاس اضطراب اهواز ANQ

مقیاس اضطراب اهواز ANQ

مقیاس اضطراب اهواز ANQ دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان اضطراب است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت چهار گزینه ای است. در پژوهش نجاریان و همکاران (۱۳۷۴) روایی همزمان این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه عملکرد نیروی انسانی در سازمان یادگیرنده

مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر KADS-11

مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر KADS-11 در سال ۲۰۰۲ برای سنجش افسردگی تهیه شد که از ۱۱ عبارت تشکیل شده است. نمره گذاری این مقیاس به صورت لیکرت ۴ درجه ای است . با اینکه اغلب ما نشانه های افسردگی را می شناسیم اما بسیار سخت می توانیم افسردگی یک نوجوان را ...

ادامه مطلب »

مقیاس اندازه گیری عددی درد ون کورف و همکاران (۱۹۹۲)

مقیاس اندازه گیری عددی درد ون کورف و همکاران (۱۹۹۲) ۷ سوال داشته و هدف آن سنجش شدت درد در افراد می باشد. طيف نمره گذاری آن بر اساس طيف ۱۱ گزينه ای می باشد. روانشناسی درد تعریف درد دانش پزشکی بر این باور است که پدیده درد هنوز کاملا شناخته ...

ادامه مطلب »

مقیاس بازداری رفتاری گلدستون و پارکر AMBI

مقیاس بازداری رفتاری گلدستون و پارکر AMBI  دارای ۱۶ سوال بوده و هدف آن اندازه گيری رفتارهای بازداری کودکی (قبل از ۱۳ سالگی) در بزرگسالان است. طیف پاسخگویی آن از نوع سه گزینه ای است. بازداری رفتاری به عنوان یک مولفه سرشتی اغلب به عنوان یک عامل آسیب پذیری برای رشد ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش استرس در کودکان

پرسشنامه سنجش استرس در کودکان دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن سنجش استرس در کودکان است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است. در حالیکه کودکان نه مشغله کاری دارند و نه مشکل مالی، اما عوامل بسیار زیادی وجود دارد که ممکن است در کودک استرس ایجاد کرده و ...

ادامه مطلب »

مقیاس تجارب مثبت و منفی-SPANE

مقیاس تجارب مثبت و منفی-SPANE  شامل ۱۲ آیتم است – که ۶ آیتم آن برای ارزیابی تجارب مثبت و ۶ آیتم دیگر جهت ارزیابی تجارب منفی تهیه شده است. هر آیتم SPANE روی مقیاسی با دامنه ۱ تا ۵ نمره گذاری می شود: ۱ “خیلی به ندرت و یا هرگز”،۵ ...

ادامه مطلب »

مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون-HRSA

مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون-HRSA شامل ۱۴ مورد بوده و هر مورد در ارتباط با علائم خاص اضطراب می باشد . در این آزمون که توسط درمانگر نمره گذاری می شود ، هر مورد ۵ رتبه داشته که حسب شدت علائم از صفر تا ۴ نمره می گیرد . صفر ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش الگوهای سخت انظباطی-PHDS

پرسشنامه سنجش الگوهای سخت انظباطی-PHDS، دارای دو خرده مقیاس می باشد که یکی از خرده مقیاس ها مربوط به مادر و دیگری مربوط به پدر می باشد. در عین حال، هر دو خرده مقیاس از مواد مشترکی تشکیل شده اند. این پرسشنامه دارای ۵۰ سوال می باشد. که ۲۵ سوال ...

ادامه مطلب »