خانه / پرسشنامه / روانشناسی (برگه 10)

روانشناسی

پرسشنامه رضایت مشتریان داخلی گیلبرت

پرسشنامه رضایت مشتریان داخلی گیلبرت

پرسشنامه رضایت مشتریان داخلی گیلبرت توسط Gilbert  ساخته شده است که از ۱۰ گویه و ۲ خرده مقیاس خدمات شخصی (۴ سوال) و صلاحیت فنی (۶ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان رضایت مشتریان داخلی بکار می رود. رضایت مشتری اصطلاحی در بازاریابی می‌باشد و عبارتست از ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه رضایت مراجع

پرسشنامه رضایت مراجع

پرسشنامه رضایت مراجع, یک مقیاس ۸ سوالی است که به سهولت اجرا و نمره گذاری می شود. این مقیاس برای سنجیدن رضایت مراجع از خدمات مشاوره ای و درمانی تدوین شده است. نمره پرسشنامه رضایت مراجع به سادگی با جمع کردن نمرات تک تک سوالات بدست می آید. برای هر ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سبک هویت

پرسشنامه سبک هویت (برزونسکی،۱۹۹۲) یک مقیاس ۴۰ سوالی است که ۱۱ سئوال آن مربوط به مقیاس اطلاعاتی ۹۰ سوال آن مربوط به مقیاس هنجاری و ۱۰ سوال آن مربوط به مقیاس سردرگم یا اجتنابی و ۱۰ سوال دیگر مربوط به مقیاس تعهد است که برای تحلیل ثانویه استفاده می شود ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه رضایت جنسی

پرسشنامه رضایت جنسی

پرسشنامه رضایت جنسی: رضایت جنسی قضاوت و تحلیل هر فرد از رفتار جنسی خویش که آن را لذت بخش تصور می نماید تعریف می شود. بعنوان یکی از نیازهای فردی و تعاملات بین فردی است که با سلامت انسان و جامعه وی ارتباط تنگاتنگ دارد. در بین افراد بعضاً رضایت ...

ادامه مطلب »
مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان

مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان

مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان مقياس چندبعدي اضطراب كودكان اين مقیاس كه توسط مارچ و همكاران در سال ۱۹۹۷ساخته شد، يك ابزار خودگزارشی است كه ۳۹ گويه دارد و براي ارزيابی نشانه هاي اضطراب در گروههاي سنی ۸ تا ۱۹ سال استفاده می شود. هرگويه بر مبناييك مقیاس چهار درجه اي ...

ادامه مطلب »

آزمون افسردگی زونگ

آزمون افسردگی زونگ: مقياس تجديد نظر شده زونگ در مطالعات کلينيکی و بين فرهنگی ودر مطالعات شيوع افسردگی در جمعيت طبيعی بکار گرفته شده است . اين مطالعات فرم هايی را فراهم نموده اند. از اين مقياس يک پرسشنامه وضعيت افسردگی که آن نيز يک مقياس ۲۰ ماده اي است ...

ادامه مطلب »
مقیاس نگرشهای مربوط به مسئولیت RAS

مقیاس نگرشهای مربوط به مسئولیت RAS

مقیاس نگرشهای مربوط به مسئولیت RAS دارای ۲۶ سوال بوده و هدف آن ارزیابی از نگرش ها و باورهای مردم نسبت به مسئولیت پذیری (نگرش مثبت و منفی) می باشد. این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال بوده و هدف آن ارزیابی از نگرش ها و باورهای مردم نسبت به مسئولیت پذیری (نگرش ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه مشكلات رفتاري کودکان-نوجوانان كواي و پترسون RBPC – فرم تجدید نظر شده

پرسشنامه مشكلات رفتاري کودکان-نوجوانان كواي و پترسون RBPC – فرم تجدید نظر شده

پرسشنامه مشكلات رفتاري کودکان-نوجوانان كواي و پترسون RBPC – فرم تجدید نظر شده ۲۸ سوال داشته و هدف آن بررسی مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان (اختلال سلوك، مشكلات توجه- ناپختگي، پرخاشگري اجتماعي، اضطراب- گوشه گيري) مي باشد. براي نمره گذاري اين پرسش نامه، سه نمره صفر، يك و دو به ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی

پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی

پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی را سولومون و راث بلوم در سال (۱۹۸۴) ساخته و آن را مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی نام نهادند، این مقیاس را دهقانی (۱۳۸۷) برای اولین بار در ایران به‌کاربرده است. این مقیاس دارای ۲۷ گویه می باشد که ۳ مؤلفه را مورد بررسی قرار می دهد: مؤلفه اول، ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه سنجش خانواده ناتان

پرسشنامه سنجش خانواده ناتان

پرسشنامه سنجش خانواده ناتان یک پرسشنامۀ ۶۰ سوالی است که برای سنجیدن عملکرد خانواده بنا بر الگوی مک مستر تدوین شده است.این الگو خصوصیات ساختاری ، شغلی و تعاونی خانواده را معین می سازد و شش بعد از عملکرد خانواده را مشخص می کند.این ابعاد از این قرار است: حل ...

ادامه مطلب »