خانه / ۱۳۹۸ / آبان

آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۸

پرسشنامه میانجی گری درمانی همسر آگر و توماس STMI

پرسشنامه میانجی گری درمانی همسر آگر و توماس STMI

پرسشنامه میانجی گری درمانی همسر آگر و توماس STMI توسط ریچارد دی. آگر و ادوین جی. توماس (۱۹۹۳) ساخته شده است که از ۴۳ گویه و ۴ خرده مقیاس درمانگر – میانجی گر (T-M) (4 سوال)، میانجی گر (M) (9 سوال)، میانجی گر – فرد هدف (M-TP) (28 سوال) و ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ: زیر بنای نظری MSLQ ديدگاه شناختي عمومي از راهبردهاي انگيزشي و يادگيري است. این ابزار داراي دو بخش راهبردهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري است. بخش انگيزشي داراي ۳۱ گویه است که اهداف و باورهاي ارزشي دانشجويان نسبت به مطالعه و یادگیری، باورهاي آنها درباره ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه مشاهده حرکتی برای آموزگاران PMOQ-T

پرسشنامه مشاهده حرکتی برای آموزگاران PMOQ-T

پرسشنامه مشاهده حرکتی برای آموزگاران PMOQ-T از ۱۸ گویه و ۲ خرده مقیاس عملکرد حرکتی عمومی (۱۴ سوال) و نوشتن (۴ سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی عملکرد حرکتی درشت و ظریف کودکان سنین ۵ تا ۱۱ سال در اجرای فعالیت های روزمره و انجام تکالیف مدرسه بکار می ...

ادامه مطلب »