خانه / ۱۳۹۸ / اردیبهشت

آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۸

راهنمای تست رورشاخ

راهنمای تست رورشاخ

راهنمای تست رورشاخ: آزمون رورشاخ يك آزمون فرافكنی متشكل از ده لكه‌ی جوهر به اشكال متقارن است كه در آنها از آزمودنی خواسته می شود به آزمايش كننده توضيح دهد كه لكه ها او را به ياد چه چيزهای می اندازند. هدف كلی آزمون ، سنجش ساختار شخصيتی مراجع با ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی SF-36

پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی SF-36

پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی SF-36: کیفیت زندگی عبارتست از برداشت هر شخص از وضعیت سلامتی خود و میزان رضایت از این وضع. سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درک فرد از جایگاهش در زندگی در بافت سیستم فرهنگی و ارزش‌هایی که او در آن‌ها زندگی می‌کند می‌داند که در ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه سبک های رهبری مربیان LSS

پرسشنامه سبک های رهبری مربیان LSS

پرسشنامه سبک های رهبری مربیان LSS شامل ۴۰ سوال است و پنج سبک رهبری مربیان (سبک آموزش و تمرین، سبک آمرانه، سبک دموکراتیک، سبک حمایت اجتماعی و سبک بازخورد مثبت) را از دیدگاه ورزشکاران مورد سنجش قرار میدهد. ثبات دروني اين پرسشنامه توسط محققان اصلي (چلادوری و صالح، ۱۹۸۰) به ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن کلارک و همکاران WEL

پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن کلارک و همکاران WEL

پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن کلارک و همکاران WEL توسط کلارک ، آبرامز ، نیایورا ، ایتون و روسی (۱۹۹۱) ساخته شد و دارای ۲۰ گویه در خصوص خودکارآمدی رفتار خوردن است که در آن آزمودنی ها میزان اعتماد و اطمینان خود در کنترل و جلوگیری از رفتار خوردن را ...

ادامه مطلب »