خانه / پرسشنامه / پرسشنامه هوش هیجانی شات و همکاران

پرسشنامه هوش هیجانی شات و همکاران

پرسشنامه هوش هیجانی شات و همکاران : در سال ۱۹۸۸ شات و همکاران، پرسشنامه ای را بر اساس مدل نظری سالووی و مایر (۱۹۹۰) از هوش هیجانی ساختند.هر یک از مواد این آزمون بر اساس ارتباط مناسب، واضح و دقیق با سازه هوش هیجانی ،ارزیابی گردید و درطی آن برخی مواد انتخاب ،برخی اضافه و برخی نیز حذف شدند و بدین ترتیب، نمونه مقدماتی ماده ها توسط پاسخ گروهی از آزمودنی ها، ارزیابی عناصر نا مشخص و مبهم آن مشخص شد(ناصری، ۱۳۸۳).

این پرسشنامه ، مقیاس ۳۳ ماده ای داردکه هر سه مولفه ی هوش هیجانی را که عبارتند از:ارزیابی و ابراز هیجانی ، تنظیم هیجانی و بهره برداری از هیجان را ارزیابی می کند. ارزیابی این موارد در یک مقیاس پنج درجه ای صورت می گیرد. در این سه مقیاس با روش تحلیل عامل و تجزیه مولفه های اصلی، پاسخ ۳۱۶ آزمودنی به ۶۲ ماده ی مقیاس با استفاده از آزمون اسکری و ارزش ویژه چهار عامل به دست آمد که هر یک از عوامل ، بار اصلی ۴۰درصد و بالاتر را نشان می داد.عامل اول شامل ۳۳ ماده است که درآن، ارزیابی و ابراز هیجانی (۱۳ماده)، تنظیم هیجانی(۱۰ ماده)، وبهربرداری هیجانی(۱۰ ماده)می باشد. علاوه بر این، خرده مولفه های هر طبقه نیز مشخص گردید.نظیر تنظیم هیجانی در خود و دیگران.
قدرت عامل اول و صرفه جویی مفهومی مواد این عامل، منجر به انتخاب ۳۳ ماده برای مقیاس نهایی گردید(خسرو جاوید،۱۳۸۱).

روش نمره گذاری:
در این پرسشنامه که یک پرسشنامه خود توصیفی است، آزمودنی حدی از توافق یا مخالفت خود را با هر یک از جملات ، در یک مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت )کاملاًمخالف=۱ تا کاملاً موافق =۵ ) نشان می دهد. در ضمن نمره گذاری موارد(۳۲،۲۸،۱۲،۱۱،۹،۸،۷،۶،۵،۳،۲،۱) این مقیاس به صورت معکوس است(نقل از بفخم،۱۳۸۷).
اعتبار و پایایی آزمون خودسنجی هوش هیجانی شات
پژوهشی تحت عنوان« بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شات» در نوجوانان توسط خسرو جاوید(۱۳۸۱) در دانشگاه تربیت مدرس ،انجام شده است. وی به منظور محاسبه اعتبار ، از ضریب آلفای کرونباخ در جهت محاسبه روایی سازه و همبستگی درونی خرده مقیاس همش هیجانی از روش تحلیل عامل استفاده کرده است.

مشخصات پرسشنامه هوش هیجانی شات و همکاران

Emotional Intelligence Questionnaire

روایی و اعتبار :دارد

روش نمره گذاری :دارد

تعداد صفحه:۷

نوع فایل :  Word

جهت دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شات و همکاران بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

 

درباره مدیریت سایت

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

x

شاید بپسندید

پرسشنامه افتراقی مردانگی اوبورن ADAMS

پرسشنامه افتراقی مردانگی اوبورن ADAMS

پرسشنامه افتراقی مردانگی اوبورن ADAMS: داراي ۶۰ سوال بوده و هدف آن سنجش سنجش نگرش ...