زوج درمانی رفتــــاری تلفیقی IBCT

زوج درمانی رفتــــاری تلفیقی IBCT

زوج درمانی رفتــــاری تلفیقی IBCT یک رویکرد مبتنی بر پذیرش برای بهبود عملکرد رابطه است. زوج درمانی رفتاری تلفیقی (IBCT) به بررسی پریشانی های رابطه زوجین با پرورش پذیرش و تغییر رفتار هر یک از طرفین می پردازد. زوج درمانی رفتاری تلفیقی (IBCT) که در اوایل قرن ۱۹۹۰ توسط نیل ...

ادامه مطلب »
راهنمای گروه درمانی اعتیاد

راهنمای گروه درمانی اعتیاد

راهنمای گروه درمانی اعتیاد : گروه درمانی یا روان درمانی گروهی همانند روان درمانی انفرادی است با این تفاوت که در این روش روانشناس به جای تمرکز بر روی یک فرد و مشکلات مختص به وی با یک گروه و یا چندین نفر سروکار دارد.  هر یک از اعضا مشکلات خود ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام

پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام

پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام طبق تعريفي كه توسط انستيتو ملي ايمني و سلامت کار در سال ۱۹۹۹ ارائه شده است؛ استرس شغلي وقتي رخ مي دهد كه بين نيازهاي شغلي با توانايي ها، قابليت ها و خواسته هاي فرد هماهنگي وجود نداشته باشد . (امینیان و همکاران، ۱۳۸۹). مورهد ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه استرس شغلی الیوت

پرسشنامه استرس شغلی الیوت

پرسشنامه استرس شغلی الیوت: استرس یک واکنش فیزیولوژیکی (جسمانی) و روانی است که در هنگام احساس عدم توازن میان سطح تقاضاهایی که از افراد می شود و توانایی و ظرفيت آنان در بر آورد ساختن اين تقاضاها روي مي دهد (کران ول، ۱۳۷۳).محروم شدن از تمايلات شخصي و عدم موفقيت ...

ادامه مطلب »
تفسیر بالینی آزمون آدمک گودیناف

تفسیر بالینی آزمون آدمک گودیناف

تفسیر بالینی آزمون آدمک گودیناف: آزمون را می توان بصورت فردی یا گروهی اجرا کرد هر کودک یک جعبه مداد رنگی که شامل هفت رنگ است دریافت می کند.آبی، سبز، قرمز، زرد، بنفش ،قهوه ای وسیاه. همچنین یک مداد سیاه یک مداد پاک کن ویک ورقه کاغذ به ابعاد ۵/۹×۲۱ ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی

پرسشنامه انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی

پرسشنامه انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی ۳۷ گویه و ۸ خرده مقیاس لذت و آرامش (۷ سوال)، کسب موفقیت و شناخت (۷ سوال)، بعد اجتماعی (۶ سوال)، تناسب اندام (۴ سوال)، سلامتی و بهداشت (۴ سوال)، برتری طلبی (۳ سوال)، پیشگیری و درمان بیماریها (۳ سوال) ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس-TCQ

پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس-TCQ

پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس-TCQ دارای ۲۹ سوال بوده و هدف آن ارزیابی توانایی کنترل تفکر در مقابل افکار مزاحم از ابعاد مختلف (پرت کردن حواس، نگرانی، کنترل اجتماعی، تنبیه، ارزیابی دوباره) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت میباشد.برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه افکار اضطرابی ولز-AnTI

پرسشنامه افکار اضطرابی ولز-AnTI

پرسشنامه افکار اضطرابی ولز-AnTI دارای ۲۱ سوال بوده و هدف آن سنجش سه حوزه افکار اضطرابی (نگرانی سلامتی، نگرانی اجتماعی و فرانگرانی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است .درفتی و همکاران (۱۳۸۹) روایی همگرایی و افتراقی عامل های پرسشنامه کنترل تفکر از راه همبستگی آنها با BDI-II، BAI ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه افتراقی مردانگی اوبورن ADAMS

پرسشنامه افتراقی مردانگی اوبورن ADAMS

پرسشنامه افتراقی مردانگی اوبورن ADAMS: داراي ۶۰ سوال بوده و هدف آن سنجش سنجش نگرش هاي بدون عاطفه نسبت به زنان و رابطه جنسي (ابرمردي، هويت جنسي، سلطه گري و پرخاشگري، مردانگي محافظه كارانه، كاهش دادن عواطف) مي باشد. شيوه نمره دهي آن بر اساس طيف ليكرت است . پرسشنامه داراي ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه نوع تاکتیک تعارض با خواهر و برادر

پرسشنامه نوع تاکتیک تعارض با خواهر و برادر

پرسشنامه نوع تاکتیک تعارض با خواهر و برادر پرسشنامه تاکتیکهای تعارض یک ابزار ۱۵ سوالی است که برای سنجش سه تاکتیک حل تعارض (استدلال، پرخاشگری کلامی و خشونت) بین اعضای خانواده تدوین شده است. چندین شیوه برای نمره گذاری این پرسشنامه وجود دارد، از جمله نمرات مقیاس گاتمن نمرات تراکمی، نرخهای ...

ادامه مطلب »